Biuro Zarządu będzie czynne w godz. od 10.00 do 12.00
Od października 2017r. w pierwszą sobotę miesiąca

 Procedura uzyskania prawa do działki  
 Umowa przeniesienia prawa do działki
 Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki
 Wzór deklaracji członkowskiej
 Informacja i druk oświadczenia w sprawie kontaktu elektronicznego
 Wniosek na wycinkę drzew od 2017 r.
 Schemat położenia działki w ogrodzie
 Plan ogrodu