WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

R.O.D. OTOWO W OTOWIE

w dniu 19 kwietnia 2018 r podjęło uchwały dotyczące wysokości i terminów opłat na rzecz Ogrodu     

Tytuł opłaty

Wartość zł

Uwagi

 roczna składka członkowska

 6,00

 w przypadku współczłonkowstwa, każdy małżonek opłaca składkę w wysokości 3,00 zł

 Opłata ogrodowa

 0,86

8 gr/m2 pow. działki to składnik ustalony przez KR P.Z.D.,  

78gr/ pow. działki to składnik uchwalony przez Walne Zebranie, na potrzeby ogrodu.

 Opłata za wywóz śmieci

144,00

opłata za wywóz śmieci

Opłata za użytkowanie boksu

60,00

dot. tylko działkowców posiadających boks

 podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków

 1 885,00

 dawniejsza opłata inwestycyjna

 podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków

 300,00

 dawniejsza opłata - wpisowe

zadanie inwestycyjne – „Drogi”

200,00

budowa al. spacerowej etap II

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W DNIU 19 KWIETNIA 2018 ROKU

dostępne są w siedzibie Zarządu
========================================

Ostateczny termin wniesienia opłat ustala się na dzień

30 czerwca 2018 r.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe dla wpłat przeterminowanych.

===============================

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe R.O.D. OTOWO

Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  80102040270000110200314773

Dla ułatwienia identyfikacji należy koniecznie podać numer działki,
której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko użytkownika działki.