Biuro Zarządu będzie czynne przez cały rok w pierwszą sobotę
każdego miesiąca w godz. od 1000 do 1200.
Telefoniczne udzielanie informacji w dni robocze pod numerem 667 960 589

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

   R.O.D. OTOWO W OTOWIE

 w dniu 11 kwietnia 2019 r podjęło uchwały dotyczące wysokości i terminów opłat na rzecz Ogrodu 

 

Tytuł opłaty

Wartość zł

Uwagi

 roczna składka członkowska

 6,00

 w przypadku współczłonkowstwa, każdy małżonek opłaca składkę w wysokości 3,00 zł

 Opłata ogrodowa

 0,95

8 gr/m2 pow. działki to składnik ustalony przez KR P.Z.D.,  

78gr/ pow. działki to składnik uchwalony przez Walne Zebranie, na potrzeby ogrodu.

Oplata energetyczna

25,00

Od działki

Opłata wodna

25,00

Od działki

 Opłata za wywóz śmieci

190,00

opłata za wywóz śmieci na 2019r. – od działki

Opłata za wywóz śmieci

66,00

Niedobór w  opłatach za wywóz śmieci w latach 2017 i 2018 – od działki

zadanie inwestycyjne – „Drogi”

100,00

budowa al. spacerowej etap II – od dzialki

Opłata za użytkowanie boksu

60,00

dot. tylko działkowców posiadających boks

 podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków

 2 130,00

 dawniejsza opłata inwestycyjna

 podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków

 300,00

 dawniejsza opłata - wpisowe

 

 

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 W DNIU 11 KWIETNIA 2019 ROKU

 dostępne są w siedzibie Zarządu
========================================

Ostateczny termin wniesienia opłat ustala się na dzień

30 czerwca 2019 r.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe dla wpłat przeterminowanych.

 

===============================

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe R.O.D. OTOWO

 

Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  80102040270000110200314773

 Dla ułatwienia identyfikacji należy koniecznie podać numer działki,
której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko użytkownika działki.