Biuro Zarządu będzie czynne w godz. od 10.00 do 12.00
Od października 2017r. w pierwszą sobotę miesiąca

 

1. Zapytanie ofertowe w sprawie wymiany złącz kablowo-pomiarowych

Zarząd ROD OTOWO w Otowie przystępuje do pisemnego przetargu nieograniczonego na wymianę złącz kablowo – pomiarowych.
      Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert.
      Załączniki:
  a. Ogłoszenie -Zapytanie ofertowe
  b. SIWZ
 
  c. Formularz ofertowy

  d. Zakres prac
 
  e. Wzór umowy

                                                Otowo, 02 październik 2017r.

2. Zapytanie ofertowe w sprawie wycinki drzew

  • Komunikat w sprawie pilotów do bram
  • Komunikat w sprawie remontu alejki Spacerowej
  • Komunikat dotyczący rezygnacji członków Zarządu