•  Procedura uzyskania prawa do działki
 
  •  Umowa przeniesienia prawa do działki
  •  Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
     (wypełnia osoba zbywająca działkę)
  •  Wzór deklaracji członkowskiej
  •  Informacja i druk oświadczenia w sprawie kontaktu elektronicznego
  •  Wniosek na wycinkę drzew od 2017 r.
  •  Schemat położenia działki w ogrodzie
  •  Plan ogrodu