Otowo, 25 kwietnia 2018r.

K O M U N I K A T

Zarząd ROD „OTOWO” w Otowie informuje, że w dniach

od 30.04.2018r. do 06.05.2018r.

ustawiony zostanie odrębny kontener na odpady wielkogabarytowe przy al. Spacerowej.

Wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych w innym terminie lub do kontenerów na śmieci komunalne lub zielone, będzie skutkowało naliczaniem karnych opłat i konsekwencjami wynikającymi z regulaminu i statutu PZD.

Za Zarząd

Prezes ROD OTOWO
Małgorzata Jabłecka Jędrzejczak